Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Khi Đi Khám, Chữa Bệnh Từ 2021

Năm 2021 mới đây, có thêm một số điểm mới liên quan trực tiếp đến mức hưởng khám bảo hiểm y tế (BHYT) mà các bạn cần lưu ý. Trong bài viết dưới đây, thì PKĐK Tâm Bình An cũng sẽ gửi tới độc giả tham khảo thêm về mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2021 cùng những thay đổi liên quan như thế nào. Cụ thể như sau:

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo diện đúng tuyến

Theo như khoản 1 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, đã được bổ sung 2014 quy định, người tham gia BHYT khi đi khám và chữa bệnh đúng tuyến sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí thuộc trong phạm vi được hưởng với mức hưởng được phân cấp như sau:

– Được chi trả 100% chi phí khám, chữa bệnh nếu như người bệnh là bộ đội, công an; người có công với cách mạng, cựu chiến binh; đối tượng trẻ em dưới 06 tuổi; hiện là người thuộc hộ gia đình nghèo; người đang có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục và có số tiền cùng chi trả chi phí khám và chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở của người bệnh.…

– Được chi trả 95% chi phí khám, chữa bệnh nếu là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; hay là người thuộc hộ gia đình cận nghèo…

– Được chi trả 80% chi phí khám, chữa bệnh nếu là đối tượng khác.

Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Khi Đi Khám, Chữa Bệnh Từ 2021

Mức hưởng bảo hiểm y tế theo diện trái tuyến

Theo như khoản 3 Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế 2008, đã sửa đổi bổ sung năm 2014, trường hợp người có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh theo diện trái tuyến được quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng khi đi khám đúng tuyến theo tỷ lệ cụ thể như sau đây:

  • Được chi trả 40% chi phí điều trị nội trú nếu điều trị tại bệnh viện tuyến trung ương.
  • Được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tỉnh trong phạm vi cả nước (theo luật trước đây là 60%);
  • Được chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Như vậy, vào năm 2021, nếu như bạn có thẻ BHYT khi điều trị nội trú trái tuyến tỉnh thì được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước.

Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Khi Đi Khám, Chữa Bệnh Từ 2021

Mức thanh toán trực tiếp cho người có thẻ BHYT

Năm 2021, theo như dự kiến mức lương cơ sở vẫn là 1,49 triệu đồng/tháng như trước đó. Do vậy, mức thanh toán trực tiếp dành cho người có thẻ BHYT theo quy định tại Điều 30 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

– Khám, chữa bệnh tại tuyến huyện và tương đương mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

+ Với trường hợp ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp là 223.500 đồng.

+ Với trường hợp nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp là 745.000 đồng.

Mức Hưởng Bảo Hiểm Y Tế Khi Đi Khám, Chữa Bệnh Từ 2021

– Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến tỉnh và tương đương không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa không quá 1,0 lần so với mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp , tức là 1,49 triệu đồng/tháng.

– Khám, chữa bệnh nội trú tại tuyến trung ương và tương đương mà không có hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT:

Tối đa không quá 2,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm người bệnh ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp, tức là 3,725 triệu đồng.

– Khám, chữa bệnh tại nơi đăng ký ban đầu không theo đúng quy định:

+ Với trường hợp ngoại trú: Tối đa không quá 0,15 lần mức lương cơ sở tại thời điểm khám, chữa bệnh, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp, tức là 223.500 đồng.

+ Với trường hợp nội trú: Tối đa không quá 0,5 lần mức lương cơ sở tại thời điểm ra viện, đồng nghĩa với mức thanh toán trực tiếp là 745.000 đồng.

Trên đây là thông tin liên quan đến mức hưởng bảo hiểm y tế năm 2021, thông tin này sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới quyền lợi của người tham gia BHYT. Nếu bạn vẫn còn vướng mắc, vui lòng liên hệ: 1900.066.689

Xem Thêm: Khám Bảo Hiểm Y Tế Tại Nhơn Trạch

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *